Program Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 - Educație și competențe -  Apel 380 Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

Titlu proiect: Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii
Beneficiar: UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
Partener 1 - AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CLUJ
Partener 2 - UNIUNEA SINDICALĂ TERITORIALĂ CARTEL ALFA - FILIALA CLUJ

Informații utile

Comunicat de presă privind încheierea proiectului POCU/380/6/13/124146 - Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă şi relevantă pentru piața muncii

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea angajabilității doctoranzilor și postdoctoranzilor din Universitatea Babeș-Bolyai, cu prioritate pe cei din domeniul științelor umaniste, prin organizarea și derularea unor programe antreprenoriale personalizate, furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională și formarea de competențe transversale în corelație cu necesitatile pieței muncii și prin sprijin pentru valorificarea rezulatelor cercetarii (stagii, conferințe, publicare).
Obiective specifice ale proiectului:

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni (respectiv 24.05.2019-23.05.2022).